Roll No. Name
Semester
Year
MBB2062002 RIKITA SAHA 4 2022
MBB2062006 DRINA DORI GOGOI 4 2022
MBB2062007 ANKITA SAIKIA 4 2022
MBB2062011 ADITI KALITA 4 2022
MBB2062012 BISHAL GAYARY 4 2022
MBB2062014 SWAGATA DEVI 4 2022
MBB2062016 JIGYASA BURAGOHAIN 4 2022
MBB2062018 MANITA HAJONG 4 2022
MBB2062019 DEEPSHIKHA GOSWAMI 4 2022
MBB2162002 RAMKRISHNA DEY 2 2022
MBB2162003 SWAPARNA MALAKAR 2 2022
MBB2162004 RUBY BHAGAWATI 2 2022
MBB2162006 SUKANYA SUDARSHINI 2 2022
MBB2162007 SAMPA PAUL 2 2022
MBB2162009 ASHOK KUMAR SARMAH 2 2022
MBB2162010 HIYASHREE DAS 2 2022
MBB2162011 MRIGAKSHI BHAGAWATI 2 2022
MBB2162012 RAJDEEP SINHA 2 2022
MBB2162013 PRANAMI HAZARIKA 2 2022
MBB2162014 POOJA BARUAH 2 2022
MBB2162015 PALLABI BASUMATARY 2 2022
MBB2162016 SILPISIKHA BORGOHAIN 2 2022
MBB2162017 RISKY NARZARY 2 2022
MBB2162018 NIKITA DEVI 2 2022
MBB2162019 BHAKTIMA GOSWAMI 2 2022
MBB2162020 BIDISHA LAHAN 2 2022
MBB2062001 DEBANJANA GHOSH 4 2022
MBB2062003 DEBOSMITA SEN 4 2022
MBB2062004 TARIT REKHA SAIKIA 4 2022
MBB2062005 KEITHELLAKPAM ARNIKA DEVI 4 2022
MBB2062009 NAMRATA GOGOI 4 2022
MBB2062010 PRERNA JAIN 4 2022
MBB2062012 BISHAL GAYARY 4 2022
MBB2062015 SHIBANGI DAS 4 2022
MBB2062017 SURAVI CHAUHAN 4 2022
MBB2062020 LAXMAN SARMA 4 2022